Menu

Výtvarné spektrum 2021

nedeľa, 24 január, 2021 - 11:00
Gemerské osvetové stredisko spustilo registráciu do súťaže

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, už tradične začiatkom nového roka vyhlasuje a  organizuje regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021. 
Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Ide o postupovú súťaž  neprofesionálnych výtvarníkov, určená je pre mládež od 15 rokov a dospelých. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí v umeleckej sfére, rozvíjanie zručností a kreativity u jednotlivcov prostredníctvom realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. 
Veľkým benefitom súťaže je jej žánrová rozmanitosť, ktorá autorovi ponúka voľnosť po technickej, ale aj tematickej stránke. Maľba, kresba, grafika, priestorová a multimediálna tvorba a insita sú techniky a umelecké prístupy, cez ktoré si každý neprofesionálny umelec dokáže nájsť cestu ku svojmu sebavyjadreniu. Novinkou v propozíciách je kategória „experiment“, ktorá ponúka šancu na hľadanie nových nezaužívaných prístupov k tvorbe, kde autor využíva aj presahy do iných médií.   
"Tichou výzvou pre autorov 58. ročníka súťaže, by tak mohlo byť práve slovo „experimentuj“. Vykroč zo svojej komfortnej zóny. Umelec si môže dovoliť väčšiu mieru kreativity. Situácia v ktorej sa nachádzame je nevšedná, dáva nám priestor zamýšľať sa nad vecami inak," vyzýva tvorcov Martina Kleinová, manažérka kultúry GOS.
Prvým krokom k účasti v súťaži Výtvarné spektrum 2021 je registrácia na webovej stránke www.nocka.sk, v sekcii súťaže a prehliadky https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/. Záujemcovia tam nájdu registračný formulár, po ktorého vyplnení je potrebné označené výtvarné práce priniesť do GOS. Spôsob preberania prác je kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii predbežne naplánovaný na 24. a 25. februára 2021. Počas týchto dvoch dní, vo vyhradených hodinách, budú môcť autori priniesť svoje diela, ktoré budú následne posúdené odbornou porotou. 

PROPOZÍCIE/INFO

PRIHLÁSENIE