Menu

Výtvarné spektrum 2020

štvrtok, 16 január, 2020 - 12:00
Gemerské osvetové stredisko spustilo registráciu do súťaže Výtvarné spektrum 2020
Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, už tradične začiatkom nového roka vyhlasuje a  organizuje regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020. 
Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave.  Ide o postupovú súťaž  neprofesionálnych výtvarníkov, určená je pre mládež od 15 rokov a dospelých. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí v umeleckej sfére, rozvíjanie zručností a kreativity u jednotlivcov prostredníctvom realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. 
Veľkým benefitom súťaže je  jej žánrová rozmanitosť, ktorá autorovi ponúka absolútnu voľnosť po technickej ale aj tematickej stránke. Kresba, grafika, maľba, plastika, úžitková tvorba a posledné roky aj multimediálna tvorba sú techniky a umelecké prístupy, ktorými môže autor vytvárať svoje dielo, a tak ním vyjadriť myšlienku, či komunikovať na akúkoľvek tému.  Jednou z vízií Výtvarného spektra je vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty, rozvíjať ich zručnosti a opätovne ich zapájať do súťaže. . 
„Do 17. 1. 2020 je v Dome tradičnej kultúry Gemera stále prístupná výstava víťazných prác celoslovenskej postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2019. Absolútnych víťazov neprofesionálneho umenia si tak môžete vychutnať ešte pár dní a naladiť sa  na nový ročník tejto súťaže, ktorá prinesie určite minimálne takú istú koncentráciu nadaných a talentovaných neprofesionálnych umelcov,“ pozýva Martina Kleinová, manažérka kultúry GOS. 
Prvým krokom k účasti v súťaži Výtvarné spektrum 2020 je registrácia na webovej stránke www.nocka.sk, v sekcii súťaže a prehliadky.   Záujemcovia tam nájdu registračný formulár, po ktorého vyplnení je potrebné označené výtvarné práce priniesť do GOS, a to najneskôr do 14. 2. 2020. Odborná porota diela vyhodnotí a poskytne aj individuálny rozbor každému, kto bude mať záujem. Sprievodným programom slávnostného vyhodnotenia  regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum bude  vernisáž a výstava prác, ktoré postúpili  do ďalšieho kola.  Vyhodnotenie sa uskutoční v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave. 
 
 
Pre viac informácií kontaktujte: 
Martina Kleinová
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
Rožňava
0915 884 135
PrílohaVeľkosť
Plagát na stiahnutie444.94 KB