Menu

Vernisáž výstavy AMFO a Výtvarné spektrum

streda, 26 apríl, 2017 - od 16:30 do 18:00
Vernisáž výstavy a vyhodnotenie regionálnych súťaží 26. apríla 2017 o 16.30 v Dome tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené na jar tohto roka budú uzavreté  vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov. Gemerské osvetové stredisko (GOS) pozýva v stredu 26. apríla 2017 o 16.30 do Domu tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej 8 v Rožňave.
 
„Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzal rozborový seminár výtvarných prác vo štvrtok 13. apríla 2017 s výtvarníkom Ivanom Čepkom z Košíc," informuje Anežka Kleinová (GOS) a dodáva, „fotografom sa venovali 21. apríla 2017 rovnako Košičania Igor Šimko a Štefan Lipták, a tiež rožňavský fotograf Štefan Fábián. Rozborové semináre tvoria dôležitú a neodeliteľnú súčasť súťaží a slúžia na podporu odborného rastu autorov, technickej a umeleckej úrovne ich tvorby. Zároveň sú tieto stretnutia podnetné a inšpiratívne vzájomnou výmenou skúseností autorov."
 
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 16 autorov so 67 prácami, zastúpené sú všetky kategórie a rôznorodé výtvarné techniky - maľba, grafika, kresba, textilná tvorba, drevorezba a kombinovaná technika. Súťaž fotografov obohatila účasť autorov bardejovského fotoklubu BARDAF, ktorých práce sú prínosom a inšpiráciou pre našich regionálnych tvorcov a naopak, aj oni sa mohli inšpirovať našou tvorbou. Vďaka tomu je celkový počet súťažiacich fotografov 40 v rozpätí od 11 do 71 rokov a ich prác vo forme čiernobielych a farebných fotografií je 162.
 
Poroty v oboch súťažiach práce posúdili z technického a umeleckého hľadiska a vybrali z tohto pohľadu vhodné na výstavu a najlepšie z nich na postup. Súťaže sú celoštátne s trojkolovou postupnosťou, bez tematického vymedzenia s členením podľa veku a formy spracovania súťažných prác. Vybraté a ocenené práce autorov postupujú do krajských kôl oboch súťaží, a v prípade že uspejú v konkurencii prác z celého Košického kraja, majú možnosť zabodovať aj na celoštátnej úrovni. 
 
Výstava bude prístupná v sále DTKG do 12. 5. 2017 v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00, vstup je voľný.
 
Info:
A. Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431
www.gos.sk, fb.me/gos.roznava
 
 
PrílohaVeľkosť
Plagát1.54 MB