Menu

INŠPIRUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO

pondelok, 22 jún, 2020 - 11:00
Úspešný projekt Gemerského osvetového strediska a jeho maďarského partnera Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
Dňa 19. júna 2020 sa v Zrkadlovej sále Úradu Košického samosprávneho kraja konalo slávnostné odovzdávanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku pre projekty schválené v II. hodnotiacom kole. Za vedúcich prijímateľov malých projektov slávnostného aktu podpísania a prevzatia Zmluvy sa zúčastnila riaditeľka GOS, Mgr. Helena Novotná.
Na podujatí boli prítomní  predsedkyňa Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župy - Bánné dr. Gál Boglárka (Maďarsko), predseda Košického samosprávneho kraja - Rastislav Trnka (Slovenská republika) a taktiež aj ďalší zástupcovia víťazných projektov.
Prítomných privítala riaditeľka EZÚS Via Carpatia s r. o. Julianna Orbán Máté. Predsedkyňa Bánné dr. Gál Boglárka a predseda Rastislav Trnka vo svojich prejavoch vyzdvihli strategický význam cezhraničnej spolupráce a zablahoželali úspešným prijímateľom.
V rámci slávnosti bolo odovzdaných 29 Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v celkovej sume 1 243 000 eur. 
 

INŠPIRUJÚCE KULTÚRNE DEDIČSTVO

je názov spoločného projektu Gemerského osvetového strediska a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete.
 
Účelom projektu je zlepšiť úroveň cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami na slovenskej a maďarskej strane hranice zaoberajúcimi sa uchovávaním tradičnej kultúry. Cieľom projektu je skvalitniť služby poskytované v tejto oblasti oboma organizáciami prostredníctvom zvýšenia odborných kapacít laickej a odbornej verejnosti o tradičné remeselné techniky, aby sa uchovali prejavy a prvky tradičnej kultúry pre budúce generácie. 
„Počas ročného trvania implementácie projektu plánujeme uskutočniť naozaj veľmi zaujímavé aktivity.  Akadémia ľudového remesla s etnografickými prednáškami a tvorivými dielňami, Letná akadémia paličkovania gemerskej čipky, odborná konferencia a festival paličkovanej čipky či vydanie slovníka „remeselné techniky“ v slovensko-maďarskom a maďarsko-slovenskom jazyku sa budú realizovať v Rožňave a maďarskom Szécsényi a Kozárde“ informuje o projektových zámeroch Helena Novotná.
Celkový rozpočet projektu Inšpirujúce kultúrne dedičstvo je 41 541,68 €, z toho príspevok EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja) je 35 310, 42 €. Dobra trvania projektu je  od 1.8.2020 do 31.7.2021.