Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • Plagát október
  od 16. október 2016 do 28. október 2016
  / Kino Apollo
  Kino Apollo zriadené v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave zavŕšilo rok svojej existencie. Za obdobie od otvorenia si stihlo získať pravidelných a verných divákov, ktorým ponúklo vo svojom programe takmer stovku filmov všetkých žánrov.
 • Plagát
  19. október 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  V stredu 19. októbra 2016 o 18. hodine si priaznivci Gemerského osvetového strediska v Rožňave a jeho folklórnych stretnutí „U nás taká obyčaj ...“ vychutnajú polnočnú svadobnú atmosféru.
 • plagát
  od 21. október 2016 do 23. december 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Hrnčiarsky kurz pre začiatočníkov od 21.10.2016 v Dome tradičnej kultúry Gemera.