Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 03. september 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Podoby tanca - Metodické stretnutie s odborníkom na gemerský folklór Ladislavom Bačinským spojené so školou gemerských ľudových tancov.
 • 05. september 2016 / Hvezdáreň
  Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava oznamuje, že k 1.11.2016 disponuje voľným pracovným miestom.
 • 06. september 2016 / GOS
  Rejdová 2016 „Už po 43-krát sme sa stretli v rázovitej Rejdovej na Gemerskom folklórnom festivale, najväčšom podujatí v regióne, kde sa prezentuje tradičná ľudová kultúra - dedičstvo našich predkov vo všetkých formách a podobách. Festival je známy...
 • 09. september 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  SRDEČNE BLAHOŽELÁME ženskej speváckej skupine Hôra z Rejdovej za skvelý výsledok na Krajskej postupovej súťaži a prehliadke ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, za postup do celoslovenskej súťaže! Žienkám z...
 • 17. september 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave v sobotu 17. septembra 2016 v Dome tradičnej kultúry Gemera organizovalo pre rodiny s deťmi pestrú paletu tvorivých remeselných zážitkov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Tvorivá činnosť v priestoroch...
 • Folklórny večer
  21. september 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave organizuje v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) ďalšie stretnutie s folklórom z cyklu U nás taká obyčaj.
 • Plagát
  ARS ANTIQUA EUROPAE IN VIA GOTHICA medzinárodný festival starej hudby na Gotickej ceste 22. – 26. 9. 2016 Rožňava, Brdárka, Čečejovce, Markušovce, Štítnik
 • plagát
  22. september 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vo štvrtok 22.9.2016 predstaví svoje nové podujatie pod názvom Medailón osobnosti Gemera. O 18.00 hodine v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) uvedie svojho prvého hosťa, historičku pani...
 • Plagát
  od 24. september 2016 do 25. september 2016
  / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Medzinárodný workshop paličkovanej čipky 24.-25. septembra 2016 Dom tradičnej kultúry Gemera Rožňava, Betliarska 8.
 • 29. september 2016 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  29.9. 2016 o 19.00 v hostinci Buzgó, Krásnohorská Dlhá Lúka PIESNE Z REJDOVEJ spevácky tvorivý workshop Lektor: Alžbeta LUKÁČOVÁ