Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 24. apríl 2019 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Košická župa otvára svoj prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave. Dom tradičnej kultúry Gemera sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. 24. 4. 2019 o 9:30 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.
 • 10. máj 2019 / Hvezdáreň
  Gemerské osvetové stredisko v Rožňave vás opäť pozýva na podujatia v rámci kampane Európske solárne dní. Podujatia budú prebiehať počas tretieho májového týždňa v dňoch 13. - 17. 5. 2019 v priestoroch rožňavskej hvezdárne (Lesná 1, Rožňava).
 • 15. máj 2019 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Autorská výstava Judity Krajčiovej, Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
 • 17. máj 2019 / Hvezdáreň
  V sobotu 4. 5. si celé slovensko pripomenulo smutné výročie 100 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Slovenského astronóma, fotografa, vojenského letca, brigádného generála ozbrojených síl Francúzska, diplomata a politika. O tom aký...
 • od 19. august 2019 do 23. august 2019 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letný muzikantský tábor pre malých i veľkých hudobníkov folkloristov.
 • od 20. august 2019 do 30. november 2019 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  TERMÍNY FESTIVALOV 2019 organizované Gemerským osvetovým strediskom